Skip to content

Dobry wybór. Dobrze, że chcesz być z nami w kontakcie.

Social Media

Email

Skontaktuj się z koordyntatorem

Koordynatorzy projektu:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin

telefon: +48 81 445 66 77
telefon: +48 81 445 66 22
 
REGON 000001896
NIP 712 010 37 75
 
 
Kierownik projektu: 
prof. dr hab. Katarzyna Ognik
katarzyna.ognik@up.lublin.pl
 
 
Działanie 1 — Utworzenie systemu monitorowania progresji zwyrodnienia barwnikowego siatkówki (ang. retinitis pigmentosa – RP) w zależności od mutacji powodującej chorobę z użyciem sieci neuronalnych (zarówno struktury siatkówki, jak i funkcji narządu wzroku) u 200 pacjentów z różnym typem dziedziczenia RP w populacji polskiej.
Kierownik działania: prof. dr hab. Katarzyna Ognik, katarzyna.ognik@up.lublin.pl
 
Działanie 2 — Przeprowadzenie okulistycznych badań przesiewowych wśród 5000 dzieci w wieku szkolnym klas 1 – 8 z terenu województwa lubelskiego poprzez wdrożenie rozwiązań wypracowanych w trakcie pilotażu (badania przesiewowe i działania edukacyjne).
Koordynator merytoryczny: Izabela Czaja-Banasiak, izabela.czaja@up.lublin.pl
 
Działanie 3 — Opracowanie uniwersalnego systemu telemedycznego oraz cyfrowych narzędzi do prowadzenia badań przesiewowych wśród 500 studentów na przykładzie populacji studentów Politechniki Lubelskiej.
Koordynator merytoryczny: Izabela Czaja-Banasiak, izabela.czaja@up.lublin.pl
 
Działanie 4 — Przeprowadzenie badań przesiewowych 1000 osób w grupie młodzieży licealnej oraz młodych dorosłych w kierunku chorób rogówki.
Koordynator merytoryczny: Izabela Czaja-Banasiak, izabela.czaja@up.lublin.pl

Zespół merytoryczny:

Działanie I:
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Nowomiejska
(kierownik merytoryczny zespołu badawczego):
e-mail: katarzyna.nowomiejska@umlub.pl

Działanie II:
Dr hab. n. med. Joanna Dolar-Szczasny
(kierownik merytoryczny zespołu badawczego):
e-mail: joanna.dolar-szczasny@umlub.pl

Działanie III:
Prof. dr hab. n. med. Hanna Karakuła- Juchnowicz
(członek zespołu nadawczego, Konsultant ds. Psychiatrii):
e-mail: hanna.karakula-juchnowicz@umlub.pl

Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
(członek zespołu badawczego, Konsultant ds. Neurologii):
e-mail: konrad.rejdak@umlub.pl

Dr Paweł Krukow
(członek zespołu badawczego, Konsultant w obszarze badań psychologicznych):
e-mail: pawel.krukow@umlub.pl

Dr Tomasz Jeruzalski
(członek zespołu badawczego):
e-mail: t.jeruzalski@il-pib.pl

Działanie IV:
Dr hab. n. med. Tomasz Chorągiewicz
(kierownik merytoryczny zespołu badawczego):
e-mail: tomasz.choragiewicz@umlub.pl

Zespół administracyjny:

Małgorzata Kostrubiec
(kierownik administracyjny Projektu):
Tel.: (81) 448 53 05
e-mail: m.kostrubiec@umlub.pl

Marcin Stolarz
(pracownik administracyjny w Działaniu I i Działaniu II):
tel.: (81) 448 53 08
e-mail: marcin.stolarz@umlub.pl

Paulina Maj
(pracownik administracyjny w Działaniu III i Działaniu IV):
Tel.: (81) 448 53 09
e-mail: paulina.maj@umlub.pl

ul. Nadbystrzycka 38D
20-618 Lublin
E-mail: politechnika@pollub.pl
NIP: 712-010-46-51
Skrytka ePUAP: /PolLub/SkrytkaESP

Skip to content