Skip to content
Home Uczelnie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Aktywności w ramach projektu badawczego

Zadania
w ramach projektu

Zadanie przypisane Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Lublinie stanowi integralną część całego projektu. Jego realizacja będzie opierać się na zaawansowanych rozwiązaniach cyfrowych, co przyczyni się do lepszego zrozumienia i monitorowania postępu chorób rzadkich w dziedzinie okulistyki. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, poprzez aktywną współpracę z zespołem badawczym z Katedry Biochemii i Toksykologii, pełni kluczową rolę w osiągnięciu celów projektu i poszerzeniu wiedzy w obszarze medycyny.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie odgrywa kluczową rolę w projekcie, którego jednym z celi jest przeprowadzenie badań genetycznych i opracowanie modelu monitorowania progresji choroby w kontekście chorób rzadkich w okulistyce. Zespół badawczy z Katedry Biochemii i Toksykologii, jest centralnym elementem odpowiedzialnym za realizację tego zadania.

Szczególnie istotne jest oddziaływanie tego uniwersytetu, które obejmuje szeroką gamę działań związanych z badaniami genetycznymi.

Aktualności w ramach Poddziałań

Skip to content