Skip to content
Home Uczelnie Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Aktywności w ramach projektu badawczego

Zadania
w ramach projektu

Politechnika Lubelska to wiodąca instytucja techniczna, pełniąca rolę kluczowego ośrodka akademickiego w Makroregionie Środkowo-Wschodnim Polski.

Politechnika Lubelska aktywnie rozwija obszar współpracy interdyscyplinarnej, łącząc medycynę i nauki inżynierskie. Od 2010 roku oferuje kierunek Inżynieria Biomedyczna, prowadzący studia na poziomie I i II stopnia. Kształcenie na tym kierunku obejmuje obszary informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej oraz inżynierii biomateriałów. Studenci zdobywają umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury i systemów diagnostycznych opartych na zaawansowanych technologiach, takich jak teleinformatyka, elektronika, czy materiały. Ponadto, program kształcenia przygotowuje ich do efektywnej współpracy z lekarzami medycyny, zarówno w zakresie obsługi, eksploatacji, jak i konserwacji aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych. W ten sposób Politechnika Lubelska wyróżnia się jako instytucja, która nie tylko generuje nowe rozwiązania naukowe, ale także aktywnie przekłada je na praktykę, integrując dziedziny inżynierii i medycyny.

Uczelnia ta cieszy się uznaniem wśród polskich instytucji edukacyjnych, plasując się w czołówce pod względem innowacyjności, co potwierdza najnowszy Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2022, przyznając jej trzecie miejsce w kraju pod względem wynalazczości.

Instytucja ta jest szeroko rozpoznawalna zarówno w kraju, jak i za granicą, co potwierdza jej znaczący wkład w rozwój nauki medycznej. Specjalizując się w nowoczesnych technologiach i sztucznej inteligencji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie nie tylko opracowuje nowatorskie modele badań naukowych, ale również aktywnie je wdraża.

Prace badawcze prowadzone na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie skupiają się na obszarze medycyny, gdzie innowacyjne podejście do problemów jest wspierane przez zaawansowane technologie. Wykorzystanie sztucznej inteligencji pozwala na efektywne analizowanie danych, co z kolei przekłada się na rozwój nowych metod diagnostycznych, terapeutycznych i profilaktycznych.

Jednak rola Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nie ogranicza się jedynie do prowadzenia badań naukowych. To instytucja, która aktywnie angażuje się na rzecz społeczeństwa. Działa na rzecz poprawy zdrowia publicznego, propaguje wiedzę medyczną i współpracuje z lokalnymi społecznościami. Uniwersytet ten nie tylko kształci przyszłych specjalistów, ale także stanowi ważne ogniwo w budowaniu zdrowszego i lepiej poinformowanego społeczeństwa.

Aktualności w ramach Poddziałań

Skip to content