Home Formularze zgłoszeniowe - Zgłoś się do programu!

Formularze zapisu do projektu.

Sprawdź opisy naszych działań, by znaleźć idealny formularz dla siebie:

Nie czekaj, dołącz do nas już dziś i zapisz się na badanie!

Badania takie nie zostały jak dotąd nigdzie więcej przeprowadzone.
Szczególna innowacyjność przedsięwzięcia polega na uwzględnieniu zarówno badań funkcjonalnych (ostrość wzroku, pole widzenia), jak i badań obrazowych struktury siatkówki (zdjęcie szerokokątne dna oka, badanie OCT oraz angio-OCT), a także badań elektrofizjologicznych w ocenie tempa progresji RP. Będą to badania unikalne w skali europejskiej, w ten sposób będzie możliwe określenie potencjalnych biomarkerów progresji RP w czasie. W przyszłości może się to okazać istotne do określenia skuteczności nowych potencjalnych metod terapii (np. terapii genowych).

Formularz
dla szkół
podstawowych

  • Działanie II

Przeprowadzenie okulistycznych badań przesiewowych

Działanie II

Przeprowadzenie okulistycznych badań przesiewowych wśród 5000 dzieci w wieku szkolnym klas 1 – 8 z terenu województwa lubelskiego poprzez wdrożenie rozwiązań wypracowanych w trakcie pilotażu (badania przesiewowe i działania edukacyjne).

Formularz
dla studentów
Politechniki Lubelskiej

  • Działanie III

Opracowanie uniwersalnego systemu telemedycznego oraz cyfrowych narzędzi do prowadzenia badań przesiewowych

Działanie III

Opracowanie uniwersalnego systemu telemedycznego oraz cyfrowych narzędzi do prowadzenia badań przesiewowych wśród 500 studentów na przykładzie populacji studentów Politechniki Lubelskiej.

Formularz
na badania dla młodzieży
oraz młodych dorosłych

  • Działanie IV

Przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku chorób rogówki

Działanie IV

Przeprowadzenie badań przesiewowych 1000 osób w grupie młodzieży licealnej oraz młodych dorosłych w kierunku chorób rogówki.

Skip to content