Skip to content
Formularz zgłoszenia
w ramach działania III.
Formularz dedykowany studentom Politechniki Lubelskiej.

Sprawdź opisy naszych działań, by znaleźć idealny formularz dla siebie:

Nie czekaj, dołącz do nas już dziś i zapisz się na badanie!

Badania takie nie zostały jak dotąd nigdzie więcej przeprowadzone.
Szczególna innowacyjność przedsięwzięcia polega na uwzględnieniu zarówno badań funkcjonalnych (ostrość wzroku, pole widzenia), jak i badań obrazowych struktury siatkówki (zdjęcie szerokokątne dna oka, badanie OCT oraz angio-OCT), a także badań elektrofizjologicznych w ocenie tempa progresji RP. Będą to badania unikalne w skali europejskiej, w ten sposób będzie możliwe określenie potencjalnych biomarkerów progresji RP w czasie. W przyszłości może się to okazać istotne do określenia skuteczności nowych potencjalnych metod terapii (np. terapii genowych).

Formularz zgłoszeniowy zostanie opublikowany!

  Formularz zgłoszeniowy

  Formularz zgłoszenia w ramach Działania III w ramach projektu „Lubelska Unia Cyfrowa – wykorzystanie rozwiązań cyfrowych i sztucznej inteligencji w medycynie – projekt badawczy”

  Dane podstawowe
  Kryteria uczestnictwa w projekcie*

  *aby wziąć udział w projekcie wymagane jest spełnienie wszystkich kryteriów  Zgody

  *aby wziąć udział w projekcie wymagane jest wyrażenie wszystkich zgód


  Podmioty realizujące

  Pokaż zakres działań podmiotów realizujących projekt.

  W realizacji Działania III pn. „Opracowanie uniwersalnego systemu telemedycznego oraz cyfrowych narzędzi do prowadzenia badań przesiewowych” uczelnie biorące udział odpowiadają za następujące działania:

  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie: obsługa administracyjna i organizacyjna Działania III; przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych; realizacja badań studentów w obszarze okulistycznym, neurologicznym, psychospołecznym oraz zdrowia psychicznego; koordynacja międzyuczelnianych zespołów zaangażowanych w Działanie III, zarządzanie merytoryczne zespołem badawczym; przygotowanie raportu z wdrażania programu;

  • Politechnika Lubelska: implementacja i uruchomienie systemów informatycznych; przygotowanie, przeprowadzenie oceny spójności systemu oraz przeprowadzenie właściwych badań testowych w oparciu o system badań przesiewowych; rekrutacja uczestników projektu; obsługa administracyjna strony internetowej oraz social mediów w projekcie; przygotowywanie materiałów informacyjnych do mediów; opracowanie raportu z badań testowych oraz publikacji naukowych;

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: przygotowanie merytoryczne raportu z przeprowadzonych badań oraz publikacji naukowych; przygotowywanie materiałów informacyjnych do mediów.

  Klauzula informacyjna*

  *aby wziąć udział w projekcie wymagane jest zapoznanie się z klauzulą informacyjną

  Pokaż klauzulę informacyjną dla uczestnika badania

  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO, Administratorzy danych osobowych (Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy ul. Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin, Politechnika Lubelska z siedzibą przy ul. Nadbystrzyckiej 38d, 20-618 Lublin oraz Uniwersytet Przyrodniczy z siedzibą przy ul. Akademickiej 13, 20-950 Lublin)  informują, że:

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji badania Lubelska Unia Cyfrowa – Wykorzystanie rozwiązań cyfrowych i sztucznej inteligencji w medycynie – projekt badawczy” na podstawie wyrażonej zgody oraz w celach archiwalnych i statystycznych, zaś wyniki badań będą prezentowane wyłącznie w postaci zanonimizowanej oraz jako zbiorcze zestawienia wniosków o charakterze ogólnym.

  • Przetwarzane będą dane osobowe zwykłe na podstawie RODO 6 ust. 1 lit. a)., tj.: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, rok studiów i nazwa uczelni.

  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia badań, a udzielona zgoda może być odwołana w dowolnym momencie, w sposób równie łatwy, jak została wyrażona, tj. poprzez pisemne zgłoszenie powyższego na adres e-mail: luc@umlub.pl; jednocześnie wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na operacje wykonane do czasu jej odwołania.

  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania zgody, przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji badań i przez czas przewidziany przepisami prawa oraz przez czas konieczny do odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

  • Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie podmiotom upoważnionym przez Administratorów danych osobowych do przetwarzania danych osobowych, podmiotom przetwarzającym na mocy umowy powierzenia oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegać profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

  • Administratorzy danych osobowych powołali osoby nadzorujące prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którymi można skontaktować się pod adresem:

  • Ma Pani/Pan prawo do:

   • dostępu do swoich danych,

   • żądania sprostowania danych,

   • żądania usunięcia danych,

   • żądania ograniczenia przetwarzania,

   • przenoszenia danych,

   • wniesienia skargi do organu nadzoru.  Proponowane terminy badań okulistycznych:  Aby wziąć udział w projekcie wymagane jest spełnienie wszystkich kryteriów, wyrażenie wszystkich zgód oraz zapoznanie się z klauzulą informacyjną

  Skip to content