Skip to content

Formularz zapisu szkoły do projektu.

Sprawdź opisy naszych działań, by znaleźć idealny formularz dla siebie:

Nie czekaj, dołącz do nas już dziś i zapisz się na badanie!

Badania takie nie zostały jak dotąd nigdzie więcej przeprowadzone.
Szczególna innowacyjność przedsięwzięcia polega na uwzględnieniu zarówno badań funkcjonalnych (ostrość wzroku, pole widzenia), jak i badań obrazowych struktury siatkówki (zdjęcie szerokokątne dna oka, badanie OCT oraz angio-OCT), a także badań elektrofizjologicznych w ocenie tempa progresji RP. Będą to badania unikalne w skali europejskiej, w ten sposób będzie możliwe określenie potencjalnych biomarkerów progresji RP w czasie. W przyszłości może się to okazać istotne do określenia skuteczności nowych potencjalnych metod terapii (np. terapii genowych).

Rekrutacja zakończona.

Szanowni Państwo, 
Informujemy, iż nabór szkół podstawowych z województwa lubelskiego do udziału w okulistycznych badaniach przesiewowych został zamknięty.

  Formularz zgłoszeniowy

  Formularz zgłoszenia szkoły na przeprowadzenie okulistycznych badań przesiewowych wśród uczniów klas 1-8 w ramach Działania II projektu „Lubelska Unia Cyfrowa – wykorzystanie rozwiązań cyfrowych i sztucznej inteligencji w medycynie – projekt badawczy”

  Nazwa szkoły


  Dane adresowe szkoły  Deklarowana liczba uczniów biorących udział w Programie

  Preferowana data przeprowadzenia badania w Państwa szkole  Wykłady edukacyjne  Preferowana data wykładu  Osoba do kontaktu

  Jednocześnie informuję, że osobą do kontaktu strony Szkoły jest Pani/Pan:  Podmioty realizujące

  Pokaż zakres działań podmiotów realizujących projekt.

  W realizacji Działania II pn. „Przeprowadzenie okulistycznych badań przesiewowych wśród 5000 dzieci w wieku szkolnym klas 1 - 8 z terenu województwa lubelskiego poprzez wdrożenie rozwiązań wypracowanych w trakcie pilotażu (badania przesiewowe i działania edukacyjne)” biorą udział:

  • a. Uniwersytet Medyczny w Lublinie: przeprowadzenie akcji informacyjnej, rekrutacja do udziału w Programie: szkół, dzieci, rodziców/ opiekunów i nauczycieli, przeprowadzenie działań edukacyjnych, realizacja badań przesiewowych w szkołach;

  • b. Politechnika Lubelska: administracja strony internetowej projektu, w tym obsługa informatyczna procesu rekrutacji, opracowanie systemu przesyłu i analizy danych pochodzących z danych przesiewowych, zaimplementowanie modelu sztucznej inteligencji połączonego z modułem przesyłu/odbioru danych z zespołów terenowych prowadzących badania przesiewowe;

  • c. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: przygotowanie publikacji naukowych, akcja informacyjna wśród lubelskich szkół, administracyjna obsługa związana z realizacją poddziałania.

  Klauzula informacyjna*

  *aby wziąć udział w projekcie wymagane jest zapoznanie się z klauzulą informacyjną

  Pokaż klauzulę informacyjną dla osoby do kontaktu ze strony szkoły

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY DO KONTAKTU ZE STRONY SZKOŁY

  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO, Administratorzy danych osobowych (Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy ul. Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin, Politechnika Lubelska z siedzibą przy ul. Nadbystrzyckiej 38d, 20-618 Lublin oraz Uniwersytet Przyrodniczy z siedzibą przy ul. Akademickiej 13, 20-950 Lublin)  informują, że:

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia szkoły do realizacji zadania „Lubelska Unia Cyfrowa – Wykorzystanie rozwiązań cyfrowych i sztucznej inteligencji w medycynie – projekt badawczy” na podstawie wyrażonej zgody oraz w celach archiwalnych i statystycznych.

  • Przetwarzane będą dane osobowe zwykłe na podstawie RODO art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) i e)., tj.: imię, nazwisko, służbowy adres e-mail oraz służbowy numer telefonu, osób wskazanych do kontaktu w związku z dokonanym zgłoszeniem udziału szkoły w projekcie, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, w celu wypełnienia obowiązków z wynikających z realizacji projektu „Lubelska Unia Cyfrowa - Wykorzystanie rozwiązań cyfrowych i sztucznej inteligencji w medycynie – projekt badawczy”, a także w celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez przepisy prawa powszechnego.

  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji szkoły, którą Pan/Pani reprezentuje do udziału w projekcie „Lubelska Unia Cyfrowa – Wykorzystanie rozwiązań cyfrowych i sztucznej inteligencji w medycynie – projekt badawczy”, przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadania przez czas przewidziany przepisami prawa oraz przez czas konieczny do odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

  • Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie podmiotom upoważnionym przez Administratorów danych osobowych do przetwarzania danych osobowych, podmiotom przetwarzającym na mocy umowy powierzenia oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegać profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

  • Administratorzy danych osobowych powołali osoby nadzorujące prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którymi można skontaktować się pod adresem:

  • Ma Pani/Pan prawo do:

   • dostępu do swoich danych,

   • żądania sprostowania danych,

   • żądania usunięcia danych,

   • żądania ograniczenia przetwarzania,

   • przenoszenia danych,

   • wniesienia skargi do organu nadzoru.

  Skip to content