Skip to content

Konferencja
Lubelska Unia Cyfrowa

Termin:
23 lutego 2024 roku
Lokalizacja:
Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2, 20-029 Lublin

Lubelska Unia Cyfrowa – Wykorzystanie rozwiązań cyfrowych i sztucznej inteligencji w medycynie – projekt badawczy

23 lutego 2024 r.
Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2, 20-029 Lublin
12.00-12.50
Uroczyste otwarcie konferencji
wspólne z Międzynarodową Konferencją Nowości w okulistyce – Edukacja i Praktyka

Wykład inauguracyjny: Sztuczna inteligencja w medycynie
Sala S2 (I piętro LCK)

prof. dr hab. Marek Niezgódka
Politechnika Śląska, Przewodniczący Rady ds. Cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

12.50-13.00
Przerwa kawowa

Przejście uczestników Konferencji LUC do Sali S7 (4 piętro LCK)

13.00-13.30
Briefing prasowy
Przedstawiciele ministerstw, uczelni wyższych, zaproszeni goście
13.30-14.30
Sesja wystąpień

Prof. dr hab. Marek Niezgódka
Przewodniczący Rady ds. Cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dr hab. inż. Dariusz Czerwiński
Prorektor ds. Ogólnych i Rozwoju Politechniki Lubelskiej

Dr hab. inż. Kamil Jonak
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskiej

Dr hab. Paweł Krukow
Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. Goran Petrovski
University of Oslo, Department of Ophthalmology and Center of Eye Research

Prof. dr hab. Bartosz Sołowiej
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Zakład Technologii Mleczarstwa i Żywności Funkcjonalnej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. dr hab. Katarzyna Ognik
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Katedra Biochemii i Toksykologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Cyfrowa rewolucja cywilizacyjna: czas wielkich szans nauki

Perspektywy transformacji cyfrowej na przykładzie innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez Politechnikę Lubelską

Zastosowanie metod cyfrowych w badaniach neuropsychologicznych

Telemedycyna w chorobach plamki żółtej

Potencjał badawczy i dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w zakresie rozwiązań cyfrowych i sztucznej inteligencji 

14.30-14.50
Przerwa kawowa
14.50-15.10
Panel dyskusyjny I


Zastosowanie telemedycyny w rozpoznawaniu i monitorowaniu chorób rzadkich i częstych w medycynie

Prof. dr hab. Katarzyna Nowomiejska – moderator
Katedra i Klinika Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dr hab. Tomasz Chorągiewicz

Dr hab. Anna Woźniak, prof. UM

Dr hab. Joanna Dolar-Szczasny
Katedra i Klinika Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. Natalia Malachkova
Department of Ophthalmology, Medical University in Winnica, Ukraine

Dr Olga Denisiuk
Department of Opthamology, National Medical University in Kiev, Ukraine

Dr Kateryna Hutsaliuk
Medical Director of the Lutsk Regional Hospital Head of the Department of General Pathology and Surgical Diseases of the Lesia Ukrainka WUN Medical Institute

Tematy wiodące dyskusji:

1. Czy telemedycyna wpływa na podejmowanie decyzji klinicznych przez lekarza?

2. Jaka jest korzyść dla pacjenta z zastosowania rozwiązań cyfrowych w medycynie?

3. Jak telemedycyna umożliwia przekraczanie granic i rozwój współpracy międzynarodowej?

15.10-15.30
Panel dyskusyjny II


Medycyna w czasie transformacji cyfrowej

Prof. dr hab. Marek Niezgódka – moderator

Dr hab. inż. Dariusz Czerwiński

Prof. dr hab. Bartosz Sołowiej

Prof. dr hab. Andriy Zimenkovsky

Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Mykola Halei
M.D., PhD, Medical Director of the Lutsk Regional Hospital, Head of the Department of General Pathology and Surgical Diseases of the Lesia Ukrainka WUN Medical Institute

Igor Chulipa 
PhD, Associate Professor
Vice-Rector for Development and Projects Lesya Ukrainka Volyn National University

Tematy wiodące dyskusji:

1. Kierunki cyfrowej transformacji medycyny i systemu ochrony zdrowia w obszarze Polski Wschodniej.

2. Wyzwania dla Polski Wschodniej jako strefy przygranicznej Unii Europejskiej oraz rozwój oferty transgranicznej.

15.30-16.00
Dyskusja nad rozwojem Lubelskiej Unii Cyfrowej
- STRATEGIA


Moderowanie:
Prof. dr hab. Marek Niezgódka
Uczestnicy Lubelskiej Unii Cyfrowej: przedstawiciele uczelni partnerskich, goście
Lubelska Unia Cyfrowa jako koncepcja partnerstwa strategicznego

Cele:
Rozwój wspólnych infrastruktur cyfrowych i ich serwisów naukowych oraz publicznych: określenie wiodących kierunków

Szanse działań integracyjnych
na poziomie Unii Europejskiej

Skip to content