Skip to content
Home Działania DZIAŁANIE IV. Przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku chorób rogówki

Przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku chorób rogówki

Działanie IV

Przeprowadzenie badań przesiewowych 1000 osób w grupie młodzieży licealnej oraz młodych dorosłych w kierunku chorób rogówki.

Grupę docelową stanowi 1000 osób w z terenu województwa lubelskiego obejmujących młodzież licealną powyżej 18 roku życia oraz młodych dorosłych do 35 roku życia.

Kryteria uczestnictwa w projekcie:

1) osoby pełnoletnie w wieku 18-35 lat,

2) osoby pozostające pod opieką lekarza rodzinnego,

3) osoby ubezpieczone,

4) osoby dobrowolnie zgłaszające się na badanie,

5) możliwość stawienia się na badania w Katedrze i Klinice Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej UM w Lublinie,

6) brak przeciwskazań medycznych oraz możliwość odbycia badania tomografii rogówki kamerą Scheimpflunga, aparatem Corvis ST oraz autorefraktometrem,

7) osoby zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego,

8) osoby, które wyraziły zgodę na udział w badaniach i na przetwarzanie danych osobowych RODO.

Udziału w projekcie nie mogą wziąć osoby:

1) w wieku poniżej 18 lat i powyżej 35 lat,

2) od których nie ma możliwości uzyskania świadomej zgody na udział w badaniu,

3) które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO,

4) które nie mają możliwości udziału w badaniach w Katedrze i Klinice Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej UM w Lublinie przy pomocy kamery Scheimpflunga, autorefraktometrem oraz biomechaniki aparatem Corvis.

Każda z osób biorących udział w projekcie otrzyma informację zawierającą szczegółowe dane o celu i zasadach przeprowadzenia badań, spodziewanych korzyściach leczniczych oraz ewentualnych ryzykach związanych z udziałem w badaniach.

Działanie ma na celu:

  • stworzenie modelu badawczego schorzeń rogówki opartego na refrakcji, topografii rogówki oraz badaniu biomechaniki rogówki,
  • określenie częstości występowania zaburzeń rogówkowych w badanej grupie,
  • stworzenie modelu diagnostycznego typującego chorych o wysokim ryzyku progresji choroby wymagających monitorowania bądź leczenia.

Pozostałe działania w ramach projektu badawczego

Działanie I

Utworzenie systemu monitorowania progresji zwyrodnienia barwnikowego siatkówki

Utworzenie systemu monitorowania progresji zwyrodnienia barwnikowego siatkówki (ang. retinitis pigmentosa – RP) w zależności od mutacji powodującej chorobę z użyciem sieci neuronalnych (zarówno struktury siatkówki, jak i funkcji narządu wzroku) u 200 pacjentów z różnym typem dziedziczenia RP w populacji polskiej.

Działanie II

Przeprowadzenie okulistycznych badań przesiewowych

Przeprowadzenie okulistycznych badań przesiewowych wśród 5000 dzieci w wieku szkolnym klas 1 – 8 z terenu województwa lubelskiego poprzez wdrożenie rozwiązań wypracowanych w trakcie pilotażu (badania przesiewowe i działania edukacyjne).

Działanie III

Opracowanie uniwersalnego systemu telemedycznego oraz cyfrowych narzędzi do prowadzenia badań przesiewowych

Opracowanie uniwersalnego systemu telemedycznego oraz cyfrowych narzędzi do prowadzenia badań przesiewowych wśród 500 studentów na przykładzie populacji studentów Politechniki Lubelskiej.

Skip to content