Home Działania DZIAŁANIE III. Opracowanie uniwersalnego systemu telemedycznego oraz cyfrowych narzędzi do prowadzenia badań przesiewowych

Opracowanie uniwersalnego systemu telemedycznego oraz cyfrowych narzędzi do prowadzenia badań przesiewowych

Działanie III

Opracowanie uniwersalnego systemu telemedycznego oraz cyfrowych narzędzi do prowadzenia badań przesiewowych wśród 500 studentów na przykładzie populacji studentów Politechniki Lubelskiej.

Zgodnie z założeniami badaniom zostanie poddanych 500 osób pełnoletnich w wieku 19-21 lat, posiadających status absolwenta szkoły ponadpodstawowej i zakwalifikowanych na I rok studiów Politechniki Lubelskiej.

Kryteria uczestnictwa w projekcie:

1) osoby pełnoletnie, wiek 19 – 21 lat,

2) absolwenci szkół ponadpodstawowych zakwalifikowani na 1 rok studiów w Politechnice Lubelskiej,

3) osoby pozostające pod opieką lekarza rodzinnego,

4) osoby ubezpieczone,

5) osoby dobrowolnie zgłaszające się na badanie,

6) osoby zamieszkujące na terenie Polski,

7) osoby, u których nie stwierdzono w wywiadzie lekarskim chorób psychiatrycznych, neurologicznych, lub trwałych uszkodzeń centralnego układu nerwowego,

8) osoby, które wyraziły zgodę na udział w badaniach i na przetwarzanie danych osobowych RODO.

Udziału w projekcie nie mogą wziąć osoby:

1) w wieku poniżej 19 lat i powyżej 21 lat,

2) u których stwierdzono choroby neurologiczne lub psychiatryczne o chronicznym charakterze,

3) od których nie ma możliwości uzyskania świadomej zgody na udział w badaniu,

4) które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO.

Badania obejmą następujące obszary:

  • ocena zdrowia psychicznego,
  • ocena okulistyczna,
  • ocena psychospołeczna,
  • ocena neurologiczna.

 Każda z osób biorących udział w projekcie otrzyma informację zawierającą szczegółowe dane o celu i zasadach przeprowadzenia badań, spodziewanych korzyściach leczniczych oraz ewentualnych ryzykach związanych z udziałem w badaniach.

Pozostałe działania w ramach projektu badawczego

Działanie I

Utworzenie systemu monitorowania progresji zwyrodnienia barwnikowego siatkówki

Utworzenie systemu monitorowania progresji zwyrodnienia barwnikowego siatkówki (ang. retinitis pigmentosa – RP) w zależności od mutacji powodującej chorobę z użyciem sieci neuronalnych (zarówno struktury siatkówki, jak i funkcji narządu wzroku) u 200 pacjentów z różnym typem dziedziczenia RP w populacji polskiej.

Działanie II

Przeprowadzenie okulistycznych badań przesiewowych

Przeprowadzenie okulistycznych badań przesiewowych wśród 5000 dzieci w wieku szkolnym klas 1 – 8 z terenu województwa lubelskiego poprzez wdrożenie rozwiązań wypracowanych w trakcie pilotażu (badania przesiewowe i działania edukacyjne).

Działanie IV

Przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku chorób rogówki

Przeprowadzenie badań przesiewowych 1000 osób w grupie młodzieży licealnej oraz młodych dorosłych w kierunku chorób rogówki.