Skip to content
Home Działania

Działania w ramach projektu badawczego

Głównym celem projektu jest opracowanie modelu teoretycznego prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, rozwiązań cyfrowych i sztucznej inteligencji (AI) w medycynie na przykładzie okulistyki przy wykorzystaniu potencjałów trzech lubelskich uczelni funkcjonujących w ramach Lubelskiej Unii Cyfrowej, wraz z jego przetestowaniem i wdrożeniem.

Działania w ramach projektu badawczego

Działanie I

Utworzenie systemu monitorowania progresji zwyrodnienia barwnikowego siatkówki

Utworzenie systemu monitorowania progresji zwyrodnienia barwnikowego siatkówki (ang. retinitis pigmentosa – RP) w zależności od mutacji powodującej chorobę z użyciem sieci neuronalnych (zarówno struktury siatkówki, jak i funkcji narządu wzroku) u 200 pacjentów z różnym typem dziedziczenia RP w populacji polskiej.

Działanie II

Przeprowadzenie okulistycznych badań przesiewowych

Przeprowadzenie okulistycznych badań przesiewowych wśród 5000 dzieci w wieku szkolnym klas 1 – 8 z terenu województwa lubelskiego poprzez wdrożenie rozwiązań wypracowanych w trakcie pilotażu (badania przesiewowe i działania edukacyjne).

Działanie III

Opracowanie uniwersalnego systemu telemedycznego oraz cyfrowych narzędzi do prowadzenia badań przesiewowych

Opracowanie uniwersalnego systemu telemedycznego oraz cyfrowych narzędzi do prowadzenia badań przesiewowych wśród 500 studentów na przykładzie populacji studentów Politechniki Lubelskiej.

Działanie IV

Przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku chorób rogówki

Przeprowadzenie badań przesiewowych 1000 osób w grupie młodzieży licealnej oraz młodych dorosłych w kierunku chorób rogówki.

Skip to content