Samorządowy Kongres Trójmorza

Samorząd Województwa Lubelskiego w dniach 12-13 czerwca 2024 r. zaprosił przedstawicieli środowiska akademickiego na kolejną edycję Samorządowego Kongresu Trójmorza organizowanego we współpracy regionów zlokalizowanych pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym.

Kongres jest międzynarodowym wydarzeniem gospodarczym z udziałem przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, sektora nauki i biznesu z państw członkowskich Inicjatywy Trójmorza. Drugiego dnia obrad gościem Kongresu był Prezydent RP Andrzej Duda.

W ramach programu LUC wystąpił z panelem dyskusyjnym pod nazwą Lubelska Unia Cyfrowa – sztuczna inteligencja i rozwiązania cyfrowe w praktyce.
Uczestnicy debaty- przedstawiciele uczelni tworzących Lubelską Unię Cyfrową podsumowali dotychczasowe doświadczenia działalności LUC w kontekście wykorzystania potencjałów poszczególnych uniwersytetów. Dyskutowano o kluczowych czynnikach rozwoju dla efektywnych zastosowań sztucznej inteligencji, polach jej zastosowań, możliwościach współpracy z biznesem ale także o potencjalnych zagrożeniach, które może nieść ze sobą wykorzystanie AI.
Udział w panelu wzięli:
Moderator: dr hab. inż. Dariusz Czerwiński- Prorektor ds. ogólnych i rozwoju Politechniki Lubelskiej

prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji
prof. dr hab. Piotr Kulicki – katedra Podstaw Informatyki Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr hab. Paweł Karczmarek – kierownik Katedry Inteligencji Obliczeniowej, Wydział Matematyki i Informatyki Technicznej, Politechnika Lubelska
dr hab. Andrzej Bochniak – kierownik Zakładu Informatyki w Katedrze Zastosowań Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Paweł Ciesielka – CEO Proacta S.A.
dr Kamil Filipek – Dyrektor Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego UMCS

„Poprowadziłem dyskusję o przyszłości zastosowań sztucznej inteligencji w kontekście szans, możliwości i zagrożeń biorąc pod uwagę cele samego Kongresu. Samorządowy Kongres Trójmorza wiąże wiele aspektów dotyczących rozwoju regionu jak i tematów składających się na umiędzynarodowienie. Panuje błędne przekonanie, że Lubelszczyzna jest regionem zacofanym- to nieprawda. Mamy ogromny potencjał! Nasza akademickość jest potencjałem. Potrafimy ze sobą współpracować i dzięki temu jesteśmy w stanie wypracować znacząco lepsze rozwiązania. Nie zamykamy się tylko do Lubelszczyzny- dla nas celem jako LUC jest całe Trójmorze”- podsumował debatę dr hab. inż. Dariusz Czerwiński.

Podsumowując pierwszy okres naszej działalności pokazaliśmy potencjał Lubelskiej Unii Cyfrowej – mówił prof. Robert Rejdak z Uniwersytetu Medycznego. Przy wykorzystaniu najnowszych technologii cyfrowych, takich jak narzędzia do telemedycyny, ale również tworzenie algorytmów sztucznej inteligencji, chcemy wprowadzić na Lubelszczyźnie badania przesiewowe w grupach wiekowych dzieci, młodzieży i studentów. Wprowadzamy cyfrowy rejestr pacjentów ze stożkiem rogówki. Inne obszary to również choroby rzadkie w okulistyce. W ramach Lubelskiej Unii Cyfrowej prowadzimy badania genetyczne w tego typu schorzeniach. Wspomnę również takie projekty jak Dobrze Widzieć, Okobus. Bardzo lubię to sformułowanie Lubelszczyzna to region „C” ale „C” oznacza „cyfrowy” i to jest zadanie LUC.
W tym roku w Samorządowym Kongresie Trójmorza uczestniczyło ponad 900 uczestników z 20 krajów.

Więcej:
https://congress.lubelskie.pl/strona-startowa-old/siec-gospodarcza-regionow-trojmorza/

Spotkajmy się w trakcie Samorządowego Kongresu Trójmorza

IV edycja Samorządowego Kongresu Trójmorza oraz Forum Gospodarczego odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2024 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

Pierwszego dnia Kongresu zapraszamy na panel „Lubelska Unia Cyfrowa – sztuczna inteligencja i rozwiązania cyfrowe w praktyce”, który odbędzie się w godz. 14.00-15.00 w sali S2 na poziomie 1 LCK. Panel będzie transmitowany online.

W trakcie trwania Kongresu zapraszamy także do odwiedzania stoiska Lubelskiej Unii Cyfrowej.

Celem panelu dyskusyjnego jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych i otoczenia społeczo–gospodarczego w zakresie rozwijania wykorzystania sztucznej inteligencji w naukach o zdrowiu, żywieniu i naukach technicznych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań w zakresie poprawy kondycji i zdrowia społeczeństwa. Zaproszeni goście przedstawią znaczenie SI oraz jej wpływ na rozwój nauk medycznych i jakie korzyści dla pacjentów płyną z jej zastosowania w procesie diagnozowania i leczenia.

Ważnym elementem debaty będzie także omówienie kluczowych trendów związanych z zastosowaniem sztucznej inteligencji i rozwiązań cyfrowych oraz identyfikacja wyzwań wynikających z coraz szerszego jej wykorzystania. Ważnym aspektem będzie również interdyscyplinarne podejście do projektowanych rozwiązań.

Jak sztuczna inteligencja wpływa na podejmowanie kluczowych decyzji w bieżącej działalności firmy/instytucji? Jaka jest korzyść dla pacjenta z zastosowania rozwiązań cyfrowych w medycynie? Jak sztuczna inteligencja i telemedycyna umożliwia przekraczanie granic i rozwój współpracy międzynarodowej? Czy są granice rozwoju i wykorzystania sztucznej inteligencji w działalności naukowej? Jakie są trendy tego rozwoju?

Kongres Trójmorza to międzynarodowe wydarzenie adresowane do administracji rządowej i samorządowej, sektora nauki i biznesu z 13 państw członkowskich Inicjatywy Trójmorza: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Grecji, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier, partnerów strategicznych: Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Japonii oraz regionów partnerskich z Ukrainy i Mołdawii. Odbywa się pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Współpraca specjalistów branżowych – relacja video z konferencji

23 lutego 2024 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się Konferencja projektu naukowego Lubelska Unia Cyfrowa (LUC) o temacie przewodnim: Wykorzystanie rozwiązań cyfrowych i sztucznej inteligencji w medycynie. Przedstawiciele trzech lubelskich uczelni biorących udział w projekcie LUC wzięli udział w panelach dyskusyjnych, oraz wystąpieniach. Konsorcjantami projektu są: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy oraz Politechnika Lubelska. Kierownik projektu z ramienia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. n.med. Robert Rejdak stwierdził, że projekt Lubelska Unia Cyfrowa to aktywizacja współpracy między uniwersytetami w Lublinie. Wcześniej brakowało współpracy wielu specjalistów z różnych branż w realizacji szczególnie ambitnych projektów a ta, nowa formuła organizacyjna była potrzebna, aby zintensyfikować prace i zwiększyć ich skuteczność. 

Relacja z konferencji „Lubelska Unia Cyfrowa – Wykorzystanie rozwiązań cyfrowych i sztucznej inteligencji w medycynie – projekt badawczy”

23 lutego 2024 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Artura Grottgera 2 w Lublinie odbyła się konferencja otwierająca projekt „Lubelska Unia Cyfrowa – Wykorzystanie rozwiązań cyfrowych i sztucznej inteligencji w medycynie – projekt badawczy”.

Założeniem projektu jest opracowanie modelu teoretycznego prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, rozwiązań cyfrowych i sztucznej inteligencji w medycynie na przykładzie okulistyki, przy wykorzystaniu potencjału trzech lubelskich uczelni, funkcjonujących w ramach Lubelskiej Unii Cyfrowej: Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Uroczyste otwarcie wydarzenia miało miejsce wspólnie z Międzynarodową Konferencją „Nowości w okulistyce – Edukacja i Praktyka”.

Przybyłych gości powitał Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – prof. dr hab. n. med. dr h. c.  Robert Rejdak. Wykład inaugurujący nt. sztucznej inteligencji w medycynie wygłosił prof. dr hab. Marek Niezgódka – Przewodniczący Rady ds. Cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Podczas konferencji odczytano list Ministra Nauki Dariusza Wieczorka.

W sesji wystąpień, swoje prelekcje wygłosili przedstawiciele lubelskich uczelni wyższych – dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, Prorektor ds. Ogólnych i Rozwoju Politechniki Lubelskiej, dr hab. inż. Kamil Jonak i dr hab. Paweł Krukow z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. Bartosz Sołowiej, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz dr Ewelina Cholewińska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a także prof. Goran Petrovski z Uniwersytetu w Oslo.

Podczas pierwszego panelu dyskusyjnego z udziałem profesorów Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (prof. dr hab. Katarzyna Nowomiejska, dr hab. Anna Matysik-Woźniak, prof. UM, dr hab. Joanna Dolar-Szczasny, dr hab. Tomasz Chorągiewicz) oraz gości z Ukrainy (prof. Natalia Malachkova, dr Olga Denisiuk, dr Kateryna Hutsaliuk) poruszono zarówno tematy związane z zastosowaniem telemedycyny w kontekście korzyści dla pacjenta, jak i te, związane z medycyną w okresie transformacji cyfrowej.

Podczas drugiego z paneli dyskusyjnych, prof. dr hab. Marek Niezgódka wraz z dr hab. inż. Dariuszem Czerwińskim, prof. dr hab. Bartoszem Sołowiejem oraz dr hab. inż. Kamilem Jonakiem omówili kwestie rozwoju Lubelskiej Unii Cyfrowej jako koncepcji partnerstwa strategicznego uczelni lubelskich.

Uczestnicy dyskusji panelowych podkreślali, że współpraca międzyinstytucjonalna na poziomie ekspertów z różnych dziedzin i podmiotów jest warunkiem dla przyszłych, wspólnych przedsięwzięć i działań w obszarze nauk medycznych, cyfryzacji i telemedycyny.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji.

Konferencja na żywo

Zapraszamy na konferencję Lubelskiej Unii Cyfrowej, która rozpocznie się o godzinie 12:00. Zachęcamy do śledzenia na żywo uroczystego otwarcia tego wydarzenia.

Tematy przewodnie wystąpień i dyskusji obejmują:

“Cyfrowa rewolucja cywilizacyjna: czas wielkich szans nauki”
“Perspektywy transformacji cyfrowej na przykładzie innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez Politechnikę Lubelską”
“Zastosowanie metod cyfrowych w badaniach neuropsychologicznych”
“Telemedycyna w chorobach plamki żółtej”
“Potencjał badawczy i dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w zakresie rozwiązań cyfrowych i sztucznej inteligencji”

Dołączcie do naszego wydarzenia i bądźmy razem na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie cyfrowej technologii oraz nauki. Nie przegapcie tego niezwykłego spotkania!

Dowiedz się więcej na stronie Konferencji >

Konferencja Lubelskiej Unii Cyfrowej

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji:

Lubelska Unia Cyfrowa – Wykorzystanie rozwiązań cyfrowych i sztucznej inteligencji w medycynie – projekt badawczy
Data: 23 lutego 2024 r.
Lokalizacja: Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Artura Grottgera 2, 20-029 Lublin
Organizatorem wydarzenia jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie oraz Politechniką Lubelską.

Główne tematy konferencji obejmują:

 • Perspektywy transformacji cyfrowej na przykładzie innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez Politechnikę Lubelską.
 • Zastosowanie metod cyfrowych w badaniach neuropsychologicznych.
 • Telemedycyna w chorobach plamki żółtej.
 • Potencjał badawczy i dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w zakresie rozwiązań cyfrowych i sztucznej inteligencji.

Tematy wiodące dyskusji obejmują:

 1. Czy telemedycyna wpływa na podejmowanie decyzji klinicznych przez lekarza?
 2. Jaka jest korzyść dla pacjenta z zastosowania rozwiązań cyfrowych w medycynie?
 3. Jak telemedycyna umożliwia przekraczanie granic i rozwój współpracy międzynarodowej?

Konferencja będzie doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy, wymiany doświadczeń oraz nawiązania wartościowych kontaktów z ekspertami z różnych dziedzin. Liczymy na Państwa udział i aktywny udział w dyskusjach, które będą prowadzone podczas wydarzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz rejestracji dostępne są na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy do udziału i wspólnej refleksji nad znaczeniem cyfrowych innowacji w dzisiejszej cywilizacji.

Dowiedz się więcej na stronie Konferencji >

Sztuczna Inteligencja: Nowy rozdział w rozwoju Lubelskiej Unii Cyfrowej

W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci ludzkość świadomie podąża ścieżką intensywnego rozwoju technologicznego, a jednym z najbardziej fascynujących obszarów tego postępu jest sztuczna inteligencja (SI) (ang. AI). Od zadań rutynowych po skomplikowane algorytmy uczenia maszynowego, SI zdolna jest do wykonywania zadań, które jeszcze niedawno wydawały się domeną ludzkiego umysłu. Jednak z tym dynamicznym postępem rodzi się pytanie: czy to rewolucja, która poprowadzi nas ku lepszemu jutru, czy też może stanowi zagrożenie dla naszej egzystencji?

W miarę jak sztuczna inteligencja stopniowo staje się integralną częścią naszego codziennego życia, rośnie potrzeba zrozumienia jej potencjalnych konsekwencji. Warto zastanowić się, jaką świadomość posiadamy wobec tej nowoczesnej formy inteligencji oraz jakie możliwości stoją przed nią i przed nami, ludźmi. Czy sztuczna inteligencja jest narzędziem, które ułatwi nam życie, czy może także niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwa, których być może jeszcze nie dostrzegamy?

Przesłanie jest jasne: zrozumienie tego, co SI może osiągnąć, jest kluczowe dla właściwego kształtowania przyszłości, abyśmy mogli skorzystać z dobrodziejstw technologii, jednocześnie minimalizując ryzyko negatywnych skutków. Czy świadomość ludzi na ten temat jest wystarczająca, aby z odpowiedzialnością kierować rozwojem sztucznej inteligencji? To zagadnienie staje się coraz ważniejsze, gdy technologiczna ewolucja stawia przed nami nowe wyzwania i dylematy.

Wygenerowane za pomocą narzędzia wykorzystującego SI.

Lubelska Unia Cyfrowa ze wsparciem Ministerstwa Edukacji i Nauki

17.07.2023 odbyła się konferencja prasowa inaugurująca projekt „Lubelska Unia Cyfrowa –  Wykorzystanie rozwiązań cyfrowych i sztucznej inteligencji w medycynie – projekt badawczy”. Inicjatywa jest realizowana przez trzy uczelnie skupione w Lubelskiej Unii Cyfrowej – Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Lubelską i Uniwersytet Przyrodniczy. Na rzecz projektu Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało 25 mln zł. 

Przemówienie Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka

„Chcemy wykorzystać potencjał uczelni lubelskich, w szczególności Politechniki Lubelskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego po to, żeby ich potencjał informatyczny dotyczący technologii przyszłości, można było wykorzystać do celów medycznych” – mówi Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało na wsparcie działań Lubelskiej Unii Cyfrowej 25 mln zł. To środki, które pozwolą na rozwój potencjału lubelskich uczelni i zaistnienie na arenie europejskiej.

„Lubelska Unia Cyfrowa – Wykorzystanie rozwiązań cyfrowych i sztucznej inteligencji w medycynie – projekt badawczy” to koncept, mający na celu opracowanie modelu teoretycznego prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz nowoczesnych technologii.

Przemówienie rektora UP w Lublinie prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka

Projekt będzie opierał się o:

 • Utworzenie systemu monitorowania progresji zwyrodnienia barwnikowego siatkówki (ang. retinitis pigmentosa – RP) w zależności od mutacji powodującej chorobę z użyciem sieci neuronalnych (zarówno struktury siatkówki, jak i funkcji narządu wzroku) u 200 pacjentów z różnym typem dziedziczenia RP w populacji polskiej.
 • Przeprowadzenie okulistycznych badań przesiewowych wśród 5000 dzieci w wieku szkolnym klas I-VIII szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego przez wdrożenie rozwiązań wypracowanych w trakcie pilotażu (badania przesiewowe i działania edukacyjne).
 • Opracowanie uniwersalnego systemu telemedycznego oraz cyfrowych narzędzi do prowadzenia badań przesiewowych wśród 500 studentów na przykładzie populacji studentów Politechniki Lubelskiej.
 • Przeprowadzenie badań przesiewowych 1000 osób w grupie młodzieży licealnej oraz młodych dorosłych w kierunku chorób rogówki.

Jak podał rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, nasz Uniwersytet w ramach projektu będzie prowadził badania genomiczne, które poszerzą wykorzystywaną przez sztuczną inteligencję bazę danych. „Sztuczna inteligencja potrzebuje pewnych danych i te dane dostarczymy, badając ok. 180 osób” – zapewnił. Jego zdaniem projekt przyczyni się do rozwoju innych badań i jako przykład wskazał wykorzystanie sztucznej inteligencji do produkcji rolniczej.

* *  *

Lubelska Unia Cyfrowa powstała jesienią 2021 r., a jej celem jest opracowywanie innowacyjnych rozwiązań m.in. w obszarze medycyny, transportu, środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju całego naszego regionu. W jej skład wchodzą: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Uniwersytet Medyczny. W kwietniu deklarację przystąpienia do unii złożył także Uniwersytet Medyczny we Lwowie.

fot. Uniwersytet Medyczny w Lublinie