Skip to content
Home Różne Samorządowy Kongres Trójmorza

Samorządowy Kongres Trójmorza

Samorząd Województwa Lubelskiego w dniach 12-13 czerwca 2024 r. zaprosił przedstawicieli środowiska akademickiego na kolejną edycję Samorządowego Kongresu Trójmorza organizowanego we współpracy regionów zlokalizowanych pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym.

Kongres jest międzynarodowym wydarzeniem gospodarczym z udziałem przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, sektora nauki i biznesu z państw członkowskich Inicjatywy Trójmorza. Drugiego dnia obrad gościem Kongresu był Prezydent RP Andrzej Duda.

W ramach programu LUC wystąpił z panelem dyskusyjnym pod nazwą Lubelska Unia Cyfrowa – sztuczna inteligencja i rozwiązania cyfrowe w praktyce.
Uczestnicy debaty- przedstawiciele uczelni tworzących Lubelską Unię Cyfrową podsumowali dotychczasowe doświadczenia działalności LUC w kontekście wykorzystania potencjałów poszczególnych uniwersytetów. Dyskutowano o kluczowych czynnikach rozwoju dla efektywnych zastosowań sztucznej inteligencji, polach jej zastosowań, możliwościach współpracy z biznesem ale także o potencjalnych zagrożeniach, które może nieść ze sobą wykorzystanie AI.
Udział w panelu wzięli:
Moderator: dr hab. inż. Dariusz Czerwiński- Prorektor ds. ogólnych i rozwoju Politechniki Lubelskiej

prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji
prof. dr hab. Piotr Kulicki – katedra Podstaw Informatyki Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr hab. Paweł Karczmarek – kierownik Katedry Inteligencji Obliczeniowej, Wydział Matematyki i Informatyki Technicznej, Politechnika Lubelska
dr hab. Andrzej Bochniak – kierownik Zakładu Informatyki w Katedrze Zastosowań Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Paweł Ciesielka – CEO Proacta S.A.
dr Kamil Filipek – Dyrektor Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego UMCS

„Poprowadziłem dyskusję o przyszłości zastosowań sztucznej inteligencji w kontekście szans, możliwości i zagrożeń biorąc pod uwagę cele samego Kongresu. Samorządowy Kongres Trójmorza wiąże wiele aspektów dotyczących rozwoju regionu jak i tematów składających się na umiędzynarodowienie. Panuje błędne przekonanie, że Lubelszczyzna jest regionem zacofanym- to nieprawda. Mamy ogromny potencjał! Nasza akademickość jest potencjałem. Potrafimy ze sobą współpracować i dzięki temu jesteśmy w stanie wypracować znacząco lepsze rozwiązania. Nie zamykamy się tylko do Lubelszczyzny- dla nas celem jako LUC jest całe Trójmorze”- podsumował debatę dr hab. inż. Dariusz Czerwiński.

Podsumowując pierwszy okres naszej działalności pokazaliśmy potencjał Lubelskiej Unii Cyfrowej – mówił prof. Robert Rejdak z Uniwersytetu Medycznego. Przy wykorzystaniu najnowszych technologii cyfrowych, takich jak narzędzia do telemedycyny, ale również tworzenie algorytmów sztucznej inteligencji, chcemy wprowadzić na Lubelszczyźnie badania przesiewowe w grupach wiekowych dzieci, młodzieży i studentów. Wprowadzamy cyfrowy rejestr pacjentów ze stożkiem rogówki. Inne obszary to również choroby rzadkie w okulistyce. W ramach Lubelskiej Unii Cyfrowej prowadzimy badania genetyczne w tego typu schorzeniach. Wspomnę również takie projekty jak Dobrze Widzieć, Okobus. Bardzo lubię to sformułowanie Lubelszczyzna to region „C” ale „C” oznacza „cyfrowy” i to jest zadanie LUC.
W tym roku w Samorządowym Kongresie Trójmorza uczestniczyło ponad 900 uczestników z 20 krajów.

Więcej:
https://congress.lubelskie.pl/strona-startowa-old/siec-gospodarcza-regionow-trojmorza/

Skip to content