Skip to content
Home Aktualności projektowe Politechnika Lubelska ... Relacja z konferencji „Lubelska Unia Cyfrowa – Wykorzystanie rozwiązań cyfrowych i sztucznej inteligencji w medycynie – projekt badawczy”

Relacja z konferencji „Lubelska Unia Cyfrowa – Wykorzystanie rozwiązań cyfrowych i sztucznej inteligencji w medycynie – projekt badawczy”

23 lutego 2024 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Artura Grottgera 2 w Lublinie odbyła się konferencja otwierająca projekt „Lubelska Unia Cyfrowa – Wykorzystanie rozwiązań cyfrowych i sztucznej inteligencji w medycynie – projekt badawczy”.

Założeniem projektu jest opracowanie modelu teoretycznego prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, rozwiązań cyfrowych i sztucznej inteligencji w medycynie na przykładzie okulistyki, przy wykorzystaniu potencjału trzech lubelskich uczelni, funkcjonujących w ramach Lubelskiej Unii Cyfrowej: Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Uroczyste otwarcie wydarzenia miało miejsce wspólnie z Międzynarodową Konferencją „Nowości w okulistyce – Edukacja i Praktyka”.

Przybyłych gości powitał Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – prof. dr hab. n. med. dr h. c.  Robert Rejdak. Wykład inaugurujący nt. sztucznej inteligencji w medycynie wygłosił prof. dr hab. Marek Niezgódka – Przewodniczący Rady ds. Cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Podczas konferencji odczytano list Ministra Nauki Dariusza Wieczorka.

W sesji wystąpień, swoje prelekcje wygłosili przedstawiciele lubelskich uczelni wyższych – dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, Prorektor ds. Ogólnych i Rozwoju Politechniki Lubelskiej, dr hab. inż. Kamil Jonak i dr hab. Paweł Krukow z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. Bartosz Sołowiej, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz dr Ewelina Cholewińska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a także prof. Goran Petrovski z Uniwersytetu w Oslo.

Podczas pierwszego panelu dyskusyjnego z udziałem profesorów Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (prof. dr hab. Katarzyna Nowomiejska, dr hab. Anna Matysik-Woźniak, prof. UM, dr hab. Joanna Dolar-Szczasny, dr hab. Tomasz Chorągiewicz) oraz gości z Ukrainy (prof. Natalia Malachkova, dr Olga Denisiuk, dr Kateryna Hutsaliuk) poruszono zarówno tematy związane z zastosowaniem telemedycyny w kontekście korzyści dla pacjenta, jak i te, związane z medycyną w okresie transformacji cyfrowej.

Podczas drugiego z paneli dyskusyjnych, prof. dr hab. Marek Niezgódka wraz z dr hab. inż. Dariuszem Czerwińskim, prof. dr hab. Bartoszem Sołowiejem oraz dr hab. inż. Kamilem Jonakiem omówili kwestie rozwoju Lubelskiej Unii Cyfrowej jako koncepcji partnerstwa strategicznego uczelni lubelskich.

Uczestnicy dyskusji panelowych podkreślali, że współpraca międzyinstytucjonalna na poziomie ekspertów z różnych dziedzin i podmiotów jest warunkiem dla przyszłych, wspólnych przedsięwzięć i działań w obszarze nauk medycznych, cyfryzacji i telemedycyny.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji.

Skip to content