Skip to content
Home Aktualności projektowe Politechnika Lubelska ... Lubelska Unia Cyfrowa ze wsparciem Ministerstwa Edukacji i Nauki

Lubelska Unia Cyfrowa ze wsparciem Ministerstwa Edukacji i Nauki

17.07.2023 odbyła się konferencja prasowa inaugurująca projekt „Lubelska Unia Cyfrowa –  Wykorzystanie rozwiązań cyfrowych i sztucznej inteligencji w medycynie – projekt badawczy”. Inicjatywa jest realizowana przez trzy uczelnie skupione w Lubelskiej Unii Cyfrowej – Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Lubelską i Uniwersytet Przyrodniczy. Na rzecz projektu Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało 25 mln zł. 

Przemówienie Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka

„Chcemy wykorzystać potencjał uczelni lubelskich, w szczególności Politechniki Lubelskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego po to, żeby ich potencjał informatyczny dotyczący technologii przyszłości, można było wykorzystać do celów medycznych” – mówi Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało na wsparcie działań Lubelskiej Unii Cyfrowej 25 mln zł. To środki, które pozwolą na rozwój potencjału lubelskich uczelni i zaistnienie na arenie europejskiej.

„Lubelska Unia Cyfrowa – Wykorzystanie rozwiązań cyfrowych i sztucznej inteligencji w medycynie – projekt badawczy” to koncept, mający na celu opracowanie modelu teoretycznego prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz nowoczesnych technologii.

Przemówienie rektora UP w Lublinie prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka

Projekt będzie opierał się o:

  • Utworzenie systemu monitorowania progresji zwyrodnienia barwnikowego siatkówki (ang. retinitis pigmentosa – RP) w zależności od mutacji powodującej chorobę z użyciem sieci neuronalnych (zarówno struktury siatkówki, jak i funkcji narządu wzroku) u 200 pacjentów z różnym typem dziedziczenia RP w populacji polskiej.
  • Przeprowadzenie okulistycznych badań przesiewowych wśród 5000 dzieci w wieku szkolnym klas I-VIII szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego przez wdrożenie rozwiązań wypracowanych w trakcie pilotażu (badania przesiewowe i działania edukacyjne).
  • Opracowanie uniwersalnego systemu telemedycznego oraz cyfrowych narzędzi do prowadzenia badań przesiewowych wśród 500 studentów na przykładzie populacji studentów Politechniki Lubelskiej.
  • Przeprowadzenie badań przesiewowych 1000 osób w grupie młodzieży licealnej oraz młodych dorosłych w kierunku chorób rogówki.

Jak podał rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, nasz Uniwersytet w ramach projektu będzie prowadził badania genomiczne, które poszerzą wykorzystywaną przez sztuczną inteligencję bazę danych. „Sztuczna inteligencja potrzebuje pewnych danych i te dane dostarczymy, badając ok. 180 osób” – zapewnił. Jego zdaniem projekt przyczyni się do rozwoju innych badań i jako przykład wskazał wykorzystanie sztucznej inteligencji do produkcji rolniczej.

* *  *

Lubelska Unia Cyfrowa powstała jesienią 2021 r., a jej celem jest opracowywanie innowacyjnych rozwiązań m.in. w obszarze medycyny, transportu, środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju całego naszego regionu. W jej skład wchodzą: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Uniwersytet Medyczny. W kwietniu deklarację przystąpienia do unii złożył także Uniwersytet Medyczny we Lwowie.

fot. Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Skip to content